Alles over uitvaart in Amsterdam

Uw Afscheid Uitvaartverzorging

Terug naar de bron waarmee het allemaal begon....

Geachte mevrouw, mijnheer,

Heeft u weleens nagedacht over uw afscheid?
Of heeft u, terwijl u dit leest, wellicht te maken met het overlijden van familie, naasten, of dierbaren?

In beide gevallen begrijpen wij van Uw Afscheid Uitvaartverzorging dat wij diensten aanbieden waar men liever zo min mogelijk mee te maken wil hebben.
Maar ook dat het onvermijdelijk is dat u op korte of lange termijn afspraken zult moeten gaan maken rondom het te verzorgen afscheid.

Vanaf het moment van overlijden staan wij u bij met onze jarenlange ervaring met persoonlijke uitvaartverzorging en begeleiding.

In overleg maken wij samen met u verdere afspraken. Wij werken niet met strakke protocollen of vaststaande draaiboeken.
Liever zetten wij samen met u een goed kader op, waarbinnen u rust en ruimte ervaart en u en uw naasten ruimte voelen om zelf invulling te kunnen geven aan het afscheid.

In dat opzicht is veel mogelijk. En kan een ieder uit de directe omgeving van de overledene daar een positieve bijdrage aan leveren.
In onze visie gaat het er niet om, hoe “ duur “ u de uitvaart maakt, maar meer wat u kunt doen met de mogelijkheden die u bij het afscheid tot uw beschikking heeft en kunnen stellen….

Uw Afscheid Uitvaartverzorging is groot geworden door juist klein te blijven. Niet de kwantiteit, maar kwaliteit telt voor ons. Beseffen ook dat er aan ons prachtige beroep een sociale kant hangt en dat het overlijden dat u nu treft, ook ons had kunnen treffen.
U verdient eerlijke en oprechte adviezen, waarbij wij net zoals u niet kunnen voorkomen dat alle emotionele en zakelijke aspecten soms dwars door elkaar heenlopen.
Echter voor ons is het geen gunst, maar meer een ereplicht om u te helpen met het verzorgen van de uitvaart zoals u en uw dierbare dat zou hebben gewenst.

Pas goed op uzelf en hartelijke groet,Anne Jongebloed
Uw Afscheid Uitvaartverzorging
06-24911670
Dag en nacht bereikbaar


Contact

Bezoekadres  :  Grundelweg 15
1431CS  Aalsmeer
Postadres  :  Grundelweg 15
1431CS  Aalsmeer
E-mail  :  info@uw-afscheid.nl
Web  :  www.uw-afscheid.nl
Telefoon  :  06-24911670
Mobiel  :  06-24911670

Foto's: